Ditt lokale bilverksted!

Hva er egentlig tectylbehandling?

Salting av veiene kan føre til rust som kan gjøre stor skade på bilen din. Riktig behandling i form av antirustbehandling eller tectylbehandling vil hindre rustangrep og vil beskytte bilen mot rust.

Tectyl er en anerkjent merkevare for rustbeskyttelse. Ved å rustbehandle bilen din med Tectyl vil du også sørge for best mulig annenhånds verdi av bilen.

Vi får ofte spørsmål om bilen som;

  • trenger bilen antirustbehandling for å gi den tilstrekkelig beskyttelse?
  • hva slags rustbehandling tilbyr vi?
  • når en bør gå i gang med antirustbehandlingen?
  • hva koster rustbehandling?

Har du rustgaranti på bilen din?

Med økt bruk av salting av veiene i store deler av høst- og vintermånedene, kan det føre til at bilen begynner å ruste – selv med rustgaranti.

Både for nye og eldre biler vil det lønne seg å behandle bilen med rustbehandling fra Tectyl.

Vi benytter det anerkjente merket Tectyl i tectylbehandling. Og dette er en komplett behandling for å få best mulig resultat.

Vi har følgende prosess i en komplett behandling:

Rengjøring. Hjul, innerskjermer og deksler skal være demontert på en slik måte at man sikrer god rengjøring bak disse. Grundig rengjøring med høytrykk og varmt vann er en forutsetning for et godt resultat. Etter vask foretas en grundig inspeksjon.

Tørking. Foregår i godt ventilerte rom med varme og høy utskifting av luft. Bilens understell og hulrom må være tørr før behandling kan starte.

Kontroll av understell. All løs PVC og/eller understellsmasse fjernes med PVC kniv, eller lignende verktøy. Hvis det er overflate rust må dette fjernes/utbedres. Dersom det er rustangrep som utvidelse av falser, gravrust og lignende, vil kunden bli underrettet om at utbedring må foretas før sandblåsing/primer kan utføres.

Forberedelse til sprøyting. Før sprøyting blir bilens utvendige karosseri dekket med lakkvern og bremseskiver dekkes med plast for å beskytte flatene mot Tectyl.

Påføring av tynn tectyl. Aller først sprøytes kanaler og hulrom på bilens understell med tynn Tectyl. Så sprøytes hele understellet med samme produkt.Deretter sprøytes bilens resterende hulrom og kanaler.

Påføring av tykk Tectyl. Det sprøytes tykk Tectyl på komponenter som rørgater, bremse- og drivstoffrør m/oppheng, bakaksel, bremseskjold, drivstoff-påfyllingsrør, forstilling, bærebruer og ellers alle synlige og tilgjengelige steder på understellet. Det foretas en etterkontroll av sprøytingen med godt lys. Bilen settes til tørking/herding i tempererte lokaler.

Klargjøring. Hjulene blir satt på og bilen rengjøres utvendig. Det utføres en etterkontroll av bilen.

Leverings- og behandlingstid. En behandling med Tectyl tar to til tre virkedager. Dette er på grunn av den grundige prosessen vi følger for å sikre best mulig kvalitet på behandlingen.

Tectylbehandling pris?

Tectylbehandling koster fra kr. 3.400,- for støydemping, og opp til ca. kr. 6.500,- for en komplett behandling. Men husk at du får en GRATIS RUSTSJEKK hos oss!

Sikkerhet i tiden fremover.

Med en komplett understellsbehandling trenger du ikke en etterbehandling før det har gått 3-4 år. Da tilpasser vi behandlingen både bilen og hvor mye slitasje den har vært utsatt for.

Vi gjør samme prosess som ved en komplett behandling, men påfører tectyl kun der det er nødvendig. En slik etterbehandling koster ca. kr 4-5000.

Tectylbehandling som demper støy.

Vi tilbyr en egen Tectylbehandling som tar sikte på å dempe støy. Støy er for mange er irritasjonsmoment som forstyrrer kjørekomforten. Tectylproduktet som brukes til støydemping er utviklet kun med det formålet om å dempe støy. Tester viser at støy kan reduseres med rundt 30 til 50% etter behandling med støydemping. Tectyl blir sprayet på understell, hjulkasser, tunnel, samt på deksler. Det er vanlig å utføre støydemping kombinert med vanlig antirustbeskyttelse for å oppnå best mulig effekt. Støydemping medfører en forlenget tørkeprosess, og du må regne med at bilen blir på verkstedet en dag lenger. Ønsker du støydemping i tillegg til vanlig antirustbehandling, er det vanlig at prisen øker med rundt 2.000 kroner.

Ønsker du å gjøre rustbehandlingen selv?

Vi anbefaler å la profesjonelle fagfolk ta seg av Tectylbehandlingen. På den måten kan du være helt trygg på at du får et resultat du blir fornøyd med. Hvis du er usikker på hvilke produkter du skal bruke, og hvordan du skal gjøre det – bør du heller overlate jobben til profesjonelle. Husk at det fort kan bli dyrere dersom du gjør noe feil, og når det gjelder bilens levetid og sikkerhet, er ofte verdt prisen for å få en grundig utført jobb.

Er det verdt pengene?

Når du skal vurdere om det er verdt kostnaden å antirustbehandle eller Tectylbehandle bilen din, bør du måle det om mot at du risikerer at bilen raskt mister sin verdi. Dette verditapet må måles opp mot kostnaden for behandlingen. Omfattende rust på en bil kan bli svært kostbart å reparere, og kan også medføre at bilens sikkerhet blir svekket.

Husk å vaske bilen ofte!

Hvis du ønsker at bilen skal holde seg lengst mulig, er det svært viktig å vaske både utenpå bilen og under bilen. Underspyling er ofte den eneste måten å fjerne salt på fra understellet og dette bør gjøres hyppig om vinteren når det er mye salt på veiene. Underspyling har imidlertid begrenset effekt på nye biler, da disse ofte er dekket av plast og deksler under bilen. Dermed samler det seg flytende salt bak dekslene, som så forårsaker rust. Dersom du har planer om å selge bilen din i nær fremtid, kan det også lønne seg å behandle bilen med Tectyl eller andre antiruststoffer, da dette vil presse prisen opp.