Ditt lokale bilverksted!

Rustbeskyttelse

Det er viktig å benytte spesialiserte verksteder for rustbehandling. Tectyl setter store krav til sine verksteder både innen prosedyrer for behandling, lokaler, kundebehandling, sikkerhet og drift. Bilservice Skedsmo er godkjent verksted for rustbehandling.

Riktig behandling tidlig i bilens levetid vil hindre korrosjon, og annenhåndsverdien på bilen økes og livstiden forlenges.

Bilgruppe        Veil. priser komplett behandling

A                     6.290,-

B                     6.990,-

C                      8.190,-

D                     9.190,-

Sjekk her hvilken bilgruppe din bil tilhører.

Kvalitet og garanti

Etter nøye inspeksjon, ved førstegangs behandling før bilen er 24 mnd. (fra registreringsdato) gis 3 års antirustgaranti. Denne garantien fornyes ved behandling hvert 3. år. Vi tilbyr opptil 16-års rustgaranti på understellsbehandling!

Tectyl-understellsbehandling sikrer deg:

Lengre levetid på bilen. Høyere annenhåndsverdi. Fred i sjelen når du vet at bilen har fått den beste behandlingen.

Antirust

Det er mange begreper innen antirust som kanskje lett blir både misforstått og misbrukt. Understellsbehandling med Tectyl er en tillitssak, og prosessen tar tid. Det er viktig at hvert ledd i prosessen utføres grundig, og at det ikke tas noen snarveier.

Vi har følgende prosess:

Rengjøring. Hjul, innerskjermer og deksler skal være demontert på en slik måte at man sikrer god rengjøring bak disse. Grundig rengjøring med høytrykk og varmt vann er en forutsetning for et godt resultat. Etter vask foretas en grundig inspeksjon.

Tørking. Foregår i godt ventilerte rom med varme og høy utskifting av luft. Bilens understell og hulrom må være tørr før behandling kan starte.

Kontroll av understell. All løs PVC og/eller understellsmasse fjernes med PVC kniv, eller lignende verktøy. Hvis det er overflate rust må dette fjernes/utbedres. Dersom det er rustangrep som utvidelse av falser, gravrust og lignende, vil kunden bli underrettet om at utbedring må foretas før sandblåsing/primer kan utføres.

Forberedelse til sprøyting. Før sprøyting blir bilens utvendige karosseri dekket med lakkvern og bremseskiver dekkes med plast for å beskytte flatene mot Tectyl.

Påføring av tynn tectyl. Aller først sprøytes kanaler og hulrom på bilens understell med tynn Tectyl. Så sprøytes hele understellet med samme produkt.Deretter sprøytes bilens resterende hulrom og kanaler.

Påføring av tykk Tectyl. Det sprøytes tykk Tectyl på komponenter som rørgater, bremse- og drivstoffrør m/oppheng, bakaksel, bremseskjold, drivstoff-påfyllingsrør, forstilling, bærebruer og ellers alle synlige og tilgjengelige steder på understellet. Det foretas en etterkontroll av sprøytingen med godt lys. Bilen settes til tørking/herding i tempererte lokaler.

Klargjøring. Hjulene blir satt på og bilen rengjøres utvendig. Det utføres en etterkontroll av bilen.

Leverings- og behandlingstid. En behandling med Tectyl tar to til tre virkedager. Dette er på grunn av den grundige prosessen vi følger for å sikre best mulig kvalitet på behandlingen.